De werking van ruggenmergstimulatieRuggenmergstimulatie is de stimulatie van zenuwen door middel van zeer kleine elektrische pulsen.  Tegen het ruggenmerg worden elektrodes geplaatst en deze brengen de elektrische pulsen over die ervoor zorgen dat de pijnsignalen worden geblokkeerd voordat ze de hersenen bereiken.

Ruggenmergstimulatie is gebasseerd op het principe dat pijn kan worden beheerst.

U kunt ruggenmergstimulatie vergelijken met het wrijven over uw "telefoonbotje" nadat u dit heeft gestoten.  Door het wrijven wordt het gevoel van pijn verhuld en zo verhult de tinteling, die onstaat door het ruggenmergstimulatiesysteem, ook het gevoel van pijn.

De implantatie van een ruggenmergstimulatiesyteem is een ingreep waarbij geen schade wordt toegebracht aan het ruggenmerg of de zenuwen.

Uitgebreid klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de zeer kleine elektrische pulsen van het ruggenmergstimulatiesysteem geen schade toebrengen aan het zenuwstelsel.  Ook is door middel van onderzoek aangetoond dat het ruggenmergstimulatiesysteem veilig is.

Ruggenmergstimulatie is goedgekeurd door de US Food and Drug Administration (Amerikaanse raad voor toezicht op genees- en voedingsmiddelen) voor behandelen van chronische hardnekkige pijn.  Sinds de eerste toepassing in het begin van de jaren zeventig hebben duizenden patiënten over de hele wereld baat gevonden bij ruggenmergstimulatie.
Wie komt er in aanmerking voor behandeling met ruggenmergstimulatie?Over het algemeen hanteren artsen de volgende criteria wanneer ze voor ruggenmergstimulatie kiezen:


De meer conventionele behandelingen werken niet

Er heeft een psychologisch onderzoek plaatsgevonden

De patiënt is niet verslaafd aan medicijnen, alcohol of drugs

De proefstimulatieperiode is positief

De patiënt staat positief ten opzichte van de therapie
Meer informatie over de neurostimulator kunt u terugvinden op de website van de firma Medtronic via onderstaande link:


  klik hier !